شهید محمد هادی ذوالفقاری


#شهید_هادی_ذوالفقاری:
من مطمئنم چشمی که به گناه عادت بکنه، خیلی چیزا رو از دست میده!
چشم گنهکار، لایق شهادت نیست!!
.
.
مَرد، همین!
_